Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

  26-05-2021

Mục tiêu tổng thể của dự án là Tư vấn phải ứng dụng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ ERAV trong việc cải thiện, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối và các quy trình kỹ thuật liên quan:    

Dự án khác

  26-05-2021

A.T. Kearney là một công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới với các văn phòng ở hơn 40 quốc gia. A.T. Kearney Nhật Bản tư vấn cho khách hàng tiếp cận về thị trường biến áp và máy cắt/dao cách điện tại Việt Nam. VietnamMW cung cấp các dịch vụ tư vấn cho A.T. Kearney,

Nâng cao năng lực tài chính cho EVN

  26-05-2021

Mục tiêu của dự án là tư vấn hỗ trợ EVN trong việc phát triển một chiến lược toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính bao gồm cả EVN và các công ty thành viên như: Các tổng Công ty phát điện, các Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) sau đó xây dựng và phát triển...

Cơ cấu tổ chức điện lực huyện

  26-05-2021

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các Tổng Công ty Điện lực trong việc đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các điện lực huyện dưới các công ty Điện lực.  

Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

  26-05-2021

Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ NTP một dự án hỗ trợ kỹ thuật để giúp NPT hiểu biết thêm các công nghệ mới và kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng của lưới điện truyền tải để có thể truyền tải thêm năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời. Phạm vi công việc của dự...

Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

  26-05-2021

Mục đích của dự án là để thiết kế một cấu trúc tích hợp tiêu chuẩn, xây dựng đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chức năng của hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Các nhiệm vụ bao gồm:    

Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống SCADA

  26-05-2021

Tư vấn và xây dựng hệ thống SCADA mới tại văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 3A, hệ thống này có thể kết nối với hệ thống DCS, điều khiển từ xa và giám sát vận hành thời gian thực nhà máy cách xa 90 km. Các công việc bao gồm:  

Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

  26-05-2021

Cục điều tiết điện lực Sri Lanka (Public Utilities Commission of Sri Lanka - PUCSL) thuê tư vấn xem xét, đánh giá hiện trạng vận hành hệ thống điện Sri Lanka, xem xét cách thức lập kế hoạch vận hành và vận hành thực tế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và vận hành tối ưu toàn bộ hệ thống, giảm chi...

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

  26-05-2021

Dự án liên quan đến việc đánh giá một số dự án phát điện ở North Queensland (Australia) sẽ ảnh hưởng đến chi phí truyền tải (Cost Reflective Network Pricing - CRNP) ở Queensland và đánh giá về các yếu tố tổn thất biên cho từng dự án. Dự án được thực hiện với sự phối hợp giữa VietnamMW và Intelligent Energy Systems (IES), VietnamMW phải tính...

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn