Tổng Giám đốc: Nguyễn Thành Nam

  26-05-2021

Phát triển các phần mềm dự báo, phần mềm tối ưu, phần mềm đánh giá và quản trị rủi ro ứng dụng trong các lĩnh vực điện, thị trường điện, giao thông vận tải, kinh tế… · Tư vấn trong các lĩnh vực: Thị trường điện, vận hành tối ưu các nhà máy điện, chào giá trong thị trường điện, nghiên cứu và tính...

Giới thiệu chung

  26-05-2021

Công ty TNHH MW Việt Nam (VMW) là công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hoạt động điện lực, xây dựng và cung cấp cho các đơn vị phát điện các sản phẩm phần mềm tính toán tối ưu và dự báo phục vụ vận hành thị trường điện:

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn