TRANG CHỦ

Vận hành tối ưu nhiệt điện

Vận hành tối ưu nhiệt điện

MTP được thiết kế cho các nhà máy tuabin khí (hoặc nhiệt điện than) ứng dụng trong việc lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn và vận hành tối ưu nhà máy để tối đa hóa lợi nhuận của nhà máy trên thị trường điện. MTP được phát triển trên phần mềm tối ưu AIMMS (http://www.aimms.com/), đây là một trong những phần mềm tối ưu tốt nhất trên thế giới.
Thị trường điện

Thị trường điện

Đối với các nhà máy điện: VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực như dự báo giá thị trường, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và lập bản chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận.
Hệ thống điện

Hệ thống điện

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Lập kế hoạch và vận hành tối ưu hệ thống o Phân tích hệ thống điện  Tính toán trào lưu công suất  Tính toán ngắn mạch  Tính toán ổn định tĩnh và ổn định động
Hệ thống SCADA và Đo đếm

Hệ thống SCADA và Đo đếm

Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối từ hệ thống điều khiển của các nhà máy điện (DCS) đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền. VietnamMW cũng cung cấp giải pháp hệ thống tích hợp tại văn phòng của nhà máy để giám sát tình hình vận hành thời gian thực của nhà máy, điều khiển từ xa nhà máy.
Lưới điện thông minh và tự động hóa

Lưới điện thông minh và tự động hóa

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Lưới điện thông minh: - Lộ trình phát triển - Các thành phần của lưới điện thông minh o Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

VietnamMW cung cấp một cái nhìn tổng thể/chuyên sâu về các quy định trong hoạt động điện lực tại Việt Nam như: o Luật điện lực o Quy định thị trường điện o Hợp đồng BOT o Hợp đồng mua bán điện (PPA)
Đối với các nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Hệ thống điện Việt Nam: Giúp các nhà đầu tư hiểu về hệ thống điện Việt Nam, vận hành và các đặc điểm riêng của hệ thống điện Việt Nam, cân bằng cung – cầu… từ đó các nhà đầu tư có thể hiểu rõ ràng về các cơ hội cũng như thách thức khi họ quyết định đầu tư.
Tư vấn khác

Tư vấn khác

VietnamMW tư vấn về thị trường Việt Nam: o Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) o Thiết bị nhị thứ: Rơ le, thiết bị truyền thông tin bảo vệ xa, ắc quy, hệ thống phụ trợ o Hệ thống thông tin: SDH, PCM, Ethernet switch