Hệ thống SCADA và Đo đếm

    Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối từ hệ thống điều khiển của các nhà máy điện (DCS) đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền. VietnamMW cũng cung cấp giải pháp hệ thống tích hợp tại văn phòng của nhà máy để giám sát tình hình vận hành thời gian thực của nhà máy, điều khiển từ xa nhà máy.
     
    Dữ liệu vận hành thời gian thực của hệ thống DCS được thu thập qua hệ thống máy tính Gateway, dữ liệu đo đếm được thu thập qua phần mềm OPC, tất cả các dữ liệu được lưu trữ tại server quản lý dữ liệu.
     
    Người vận hành có thể giám sát tình hình vận hành của nhà máy qua giao diện người-máy, các dữ liệu vận hành có thể được sử dụng làm dữ liệu đầu vào của các ứng dụng khác nhằm vận hành và tối ưu hóa vận hành nhà máy.


Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn