Phương pháp chào giá tối ưu của các nhà máy thủy điện trong thị trường điện

  26-05-2021

Khi tham gia thị trường điện các nhà máy điện cần có chiến lược chào giá để tận dụng các cơ hội phát điện và tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận của mình. Đối với các nhà máy thủy điện, vấn đề vận hành tối ưu hồ chứa với các yếu tố bất định về thủy văn và các ràng buộc về an ninh hệ thống do đơn vị vận hành hệ thống - vận...

Chiến lược chào giá trong thị trường điện

  26-05-2021

Mục tiêu: Chủ động tối đa trong kế hoạch phát điện Tận dụng được các cơ hội phát điện Tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận 1. Dự báo giá của thị trường Để có được chiến lược chào giá thích hợp thì việc đầu tiên và rất quan trọng là

Chào giá trong thị trường điện

  26-05-2021

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh tạo một bước đột phá trong cách điều hành hệ thống điện nói chung và điều hành các nhà máy điện nói riêng tại Việt Nam. Khi không vận hành thị trường điện, kế hoạch vận hành của các nhà máy điện do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) lập trên cơ sở tối ưu hóa toàn bộ hệ thống....

Thị trường điện Việt Nam

  26-05-2021

Kết quả của cải cách cơ cấu và xây dựng thị trường điện ở nhiều nước cho thấy đây là một tiến bộ của khoa học quản lý trong ngành kinh tế năng lượng. Thị trường điện tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và là giải pháp hữu hiệu nhằm huy động vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh điện.  

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn