Nâng cao năng lực tài chính cho EVN

  26-05-2021

Mục tiêu của dự án là tư vấn hỗ trợ EVN trong việc phát triển một chiến lược toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính bao gồm cả EVN và các công ty thành viên như: Các tổng Công ty phát điện, các Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) sau đó xây dựng và phát triển...

Cơ cấu tổ chức điện lực huyện

  26-05-2021

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các Tổng Công ty Điện lực trong việc đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các điện lực huyện dưới các công ty Điện lực.  

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn