Lưới điện thông minh


Lưới điện thông minh và tự động hóa

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
 
Lưới điện thông minh:
  • Lộ trình phát triển
  • Các thành phần của lưới điện thông minh
Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn