Thị trường điện

  Đối với các nhà máy điện: VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực như dự báo giá thị trường, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và lập bản chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận.

   
  Đối với các nhà đầu tư: VietnamMW tư vấn về hệ thống điện Việt Nam, đặc điểm vận hành hệ thống điện Việt Nam, tình hình cung cầu, giá điện để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thị trường điện và tìm kiếm cơ hội đầu tư, nghiên cứu khả thì các dự án.
   
  Đối với đơn vị điều tiết: VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực như thiết kế thị trường điện, giám sát thị trường, giám sát và đánh giá lũng loạn thị trường, tái cơ cấu ngành điện, biểu giá bán điện, kiểm toán.
   


Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn