Các quy định ngành điện


Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

VietnamMW cung cấp một cái nhìn tổng thể/chuyên sâu về các quy định trong hoạt động điện lực tại Việt Nam như:
  • Luật điện lực đất nền nam hòa xuân đà nẵng
  • Quy định thị trường điện
  • Hợp đồng BOT
  • Hợp đồng mua bán điện (PPA)
  • Giá điện
  • Năng lượng tái tạo
  • Quy định vận hành lưới điện truyền tải
  • Quy định vận hành lưới điện phân phối
  • Quy định về hệ thống đo đếm
  • Vận hành hệ thống điện

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn