Vận hành tối ưu thủy điện


Vận hành tối ưu thủy điện

Đối với các nhà máy thủy điện, có rất nhiều các ràng buộc và các điều kiện bất định có thể ảnh hưởng đến việc vận hành tối ưu như lưu lượng nước về hồ, lưu lượng nước xả qua nhánh khác, giới hạn về sản lượng, hợp đồng mua bán điện…
 

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn