Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

  26-05-2021

Mục tiêu tổng thể của dự án là Tư vấn phải ứng dụng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ ERAV trong việc cải thiện, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối và các quy trình kỹ thuật liên quan:    

Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

  26-05-2021

Cục điều tiết điện lực Sri Lanka (Public Utilities Commission of Sri Lanka - PUCSL) thuê tư vấn xem xét, đánh giá hiện trạng vận hành hệ thống điện Sri Lanka, xem xét cách thức lập kế hoạch vận hành và vận hành thực tế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và vận hành tối ưu toàn bộ hệ thống, giảm chi...

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

  26-05-2021

Dự án liên quan đến việc đánh giá một số dự án phát điện ở North Queensland (Australia) sẽ ảnh hưởng đến chi phí truyền tải (Cost Reflective Network Pricing - CRNP) ở Queensland và đánh giá về các yếu tố tổn thất biên cho từng dự án. Dự án được thực hiện với sự phối hợp giữa VietnamMW và Intelligent Energy Systems (IES), VietnamMW phải tính...

Tư vấn về phân tích hệ thống điện

  26-05-2021

Tư vấn và đào tạo cho 5 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Hồ Chí Minh mô phỏng, tính toán và phân tích hệ thống điện, ứng dụng trong công tác vận hành lưới điện, lập kế hoạch vận hành và đầu tư lưới điện, đánh giá sự cần thiết của các công trình điện....

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn