Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

  26-05-2021
Cục điều tiết điện lực Sri Lanka (Public Utilities Commission of Sri Lanka - PUCSL) thuê tư vấn xem xét, đánh giá hiện trạng vận hành hệ thống điện Sri Lanka, xem xét cách thức lập kế hoạch vận hành và vận hành thực tế, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và vận hành tối ưu toàn bộ hệ thống, giảm chi phí phát điện. Các công việc bao gồm:
 
Xem xét các quy trình, quy định, thủ tục:
o      Hợp đồng nhiên liệu, vận chuyển và các hợp đồng liên quan
 
o      Hợp đồng mua bán điện
 
o      Bảo dưỡng thiết bị
 
o      Thủ tục mua sắm vật liệu
 
o      Chính sách kế toán và cách thức tính toán khấu hao
 
o      Phân tích các chi phí về sản xuất điện năng
 
Xem xét kỹ lưỡng các phương pháp phân bổ chi phí chung được sử dụng bởi các đơn vị.
Phân tích hiện trạng lập kế hoạch vận hành và công tác điều độ
So sánh chi phí phát điện với một số quốc gia có trình độ tương đương
Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành tối ưu hệ thống
 
o      Các phần mềm cần thiết
 
o      Cơ sở hạ tầng liên quan
 
Dự án được thực hiên bởi liên doanh các đơn vị The Pathfinder Foundation, KPMG - Sri Lanka, Economic Consulting Associates of United Kingdom và Vietnam MW Co., Ltd.

Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn