Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

  26-05-2021
Mục tiêu tổng thể của dự án là Tư vấn phải ứng dụng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ ERAV trong việc cải thiện, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối và các quy trình kỹ thuật liên quan:
  • Nâng cấp và hoàn thiện quy định lưới điện truyền tải và phân phối và các quy trình kỹ thuật kết hợp với lưới điện thông minh và công nghệ mới.
  • Tăng cường độ tin cậy vận hành hệ thống điện và tích hợp năng lượng tái tạo; kết hợp các vấn đề kỹ thuật của công nghệ năng lượng tái tạo (chủ yếu là gió, mặt trời, biomass…) trong các quy định kỹ thuật.
  • Hiện đại hóa hệ thống điều khiển, tự động hóa và hệ thống truyền thông tin trong vận hành hệ thống điện.
  • Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện, độ tin cậy cung cấp điện và dịch vụ khách hàng.
Dự án được thực hiên bởi tư vấn AF-MERCADOS Energy Market International S.A. (MERCADOS) và Vietnam MW Co., Ltd.

Bài viết liên quan

0966.866.766