Phần mềm thị trường điện


Vận hành tối ưu nhiệt điện

MTP được thiết kế cho các nhà máy tuabin khí (hoặc nhiệt điện than) ứng dụng trong việc lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn và vận hành tối ưu nhà máy để tối đa hóa lợi nhuận của nhà máy trên thị trường điện.

Vận hành tối ưu thủy điện

Đối với các nhà máy thủy điện, có rất nhiều các ràng buộc và các điều kiện bất định có thể ảnh hưởng đến việc vận hành tối ưu như lưu lượng nước về hồ, lưu lượng nước xả qua nhánh khác, giới hạn về sản lượng, hợp đồng mua bán điện…
 

Dự báo giá thị trường

Giá thị trường rất quan trọng đối với các công ty phát điện trong việc lập kế hoạch vận hành nhà máy và tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi – MPF được ứng dụng cho các dự báo ngắn hạn dựa trên mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Natural Network - ANN) mô phỏng được rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng lên giá thị trường. MPF được thiết kế riêng cho thị trường điện Việt Nam. 

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn