Phần mềm lưới điện thông minh


Điều chỉnh phụ tải điện

VietnamMW và Diamond Energy đã thực hiện một dự án thí điểm cho Tổng Công ty Điện lực thanh phố Hồ Chí Minh, dự án được tài trợ bởi ngân hàng thế giới (World Bank). Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý điều chỉnh phụ tải (Demand Response Management System - DRMS) trên nền tảng web, hệ thống được phân quyền cho từng đối tượng như: DR Pilot Supervisor, DR Pilot Host, và khách hàng tham gia.
 

Hệ thống SCADA và Đo đếm

Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối từ hệ thống điều khiển của các nhà máy điện (DCS) đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền. VietnamMW cũng cung cấp giải pháp hệ thống tích hợp tại văn phòng của nhà máy để giám sát tình hình vận hành thời gian thực của nhà máy, điều khiển từ xa nhà máy.

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn