Điều chỉnh phụ tải điện


Điều chỉnh phụ tải điện

VietnamMW và Diamond Energy đã thực hiện một dự án thí điểm cho Tổng Công ty Điện lực thanh phố Hồ Chí Minh, dự án được tài trợ bởi ngân hàng thế giới (World Bank). Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý điều chỉnh phụ tải (Demand Response Management System - DRMS) trên nền tảng web, hệ thống được phân quyền cho từng đối tượng như: DR Pilot Supervisor, DR Pilot Host, và khách hàng tham gia.
 

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn