Thị trường điện

Đối với các nhà máy điện: VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực như dự báo giá thị trường, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và lập bản chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận.

 

Lưới điện thông minh và tự động hóa

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
 
Lưới điện thông minh:
  • Lộ trình phát triển
  • Các thành phần của lưới điện thông minh
Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

Hệ thống điện

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
 
o   Lập kế hoạch và vận hành tối ưu hệ thống
 
o   Phân tích hệ thống điện
 
  • Tính toán trào lưu công suất
  • Tính toán ngắn mạch
  • Tính toán ổn định tĩnh và ổn định động

Hệ thống SCADA và Đo đếm

Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối từ hệ thống điều khiển của các nhà máy điện (DCS) đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền. VietnamMW cũng cung cấp giải pháp hệ thống tích hợp tại văn phòng của nhà máy để giám sát tình hình vận hành thời gian thực của nhà máy, điều khiển từ xa nhà máy.

TIN TỨC

0966.866.766