Lưới điện thông minh và tự động hóa

  VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
   
  Lưới điện thông minh:
  • Lộ trình phát triển
  • Các thành phần của lưới điện thông minh
  Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
  Điều chỉnh phụ tải:
  • Thiết kế các chương trình
  • Hỗ trợ thực hiện, triển khai
  • Mua bán buôn các sự kiện
  Hệ thống SCADA, tự động hóa trạm (SAS), hệ thống điều khiển các nhà máy điện (DCS) và các hệ thống Tự động hóa khác:
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
  Hệ thống đo đếm
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
  • Hệ thống tự động đọc số liệu từ xa (AMR)


Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn