Tư vấn khác


Tư vấn khác

VietnamMW tư vấn về thị trường Việt Nam: Chung cư Mipec Rubik 360
 
o   Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI)
 
o   Thiết bị nhị thứ: Rơ le, thiết bị truyền thông tin bảo vệ xa, ắc quy, hệ thống phụ trợ
 
o   Hệ thống thông tin: SDH, PCM, Ethernet switch

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn