Đối với các nhà đầu tư

   VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
   
  o   Hệ thống điện Việt Nam: Giúp các nhà đầu tư hiểu về hệ thống điện Việt Nam, vận hành và các đặc điểm riêng của hệ thống điện Việt Nam, cân bằng cung – cầu… từ đó các nhà đầu tư có thể hiểu rõ ràng về các cơ hội cũng như thách thức khi họ quyết định đầu tư.
   
  o   Thị trường điện: Giúp các nhà đầu tư hiểu về thị trường điện Việt Nam, đặc điểm hoạt động của thị trường hiện tại cũng như tương lai, từ đó các nhà đầu tư có thể phân tích các cơ hội đầu tư.
   
  o   Hợp đồng mua bán điện: VietnamMW tư vấn và lập mô hình tài chính tính toán giá điện, hỗ trợ nhà đầu tư soạn thảo hợp đồng mua bán điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Mua bán điện (EPTC). The Lotus Center Vimefulland
   
  o   Giá điện: VietnamMW mô phỏng toàn bộ hệ thống, tính toán giá biên, giá trung binh trong dài hạn (đến 30 năm), ngắn hạn (đến 5 năm), các dữ liệu này rất quan trọng với các nhà đầu tư trong việc tính toán và phân tích rủi ro.
   
  o   Các luật/quy định trong hoạt động điện lực: VietnamMW tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến quy định/luật của hoạt động điện lực: 
   
  o   Luật điện lực Vinpearl Làng Vân
   
  o   Quy định thị trường điện
   
  o   Hợp đồng BOT
   
  o   Hợp đồng mua bán điện (PPA)
   
  o   Cấp phép
   
  o   Giá điện
   
  o   Năng lượng tái tạo
   
  o   Quy định vận hành lưới điện truyền tải
   
  o   Quy định vận hành lưới điện phân phối
   
  o   Quy định về hệ thống đo đếm
   
  o   Vận hành hệ thống điện


Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn