Dự báo giá thị trường


Dự báo giá thị trường

Giá thị trường rất quan trọng đối với các công ty phát điện trong việc lập kế hoạch vận hành nhà máy và tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi – MPF được ứng dụng cho các dự báo ngắn hạn dựa trên mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Natural Network - ANN) mô phỏng được rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng lên giá thị trường. MPF được thiết kế riêng cho thị trường điện Việt Nam. 

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn