Hệ thống điện

  VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:
   
  o   Lập kế hoạch và vận hành tối ưu hệ thống
   
  o   Phân tích hệ thống điện
   
  • Tính toán trào lưu công suất
  • Tính toán ngắn mạch
  • Tính toán ổn định tĩnh và ổn định động
   
  o   Dự báo phụ tải:
   
  • Dự báo dài hạn: 30 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm
  • Dự báo trung hạn: 6 tháng, 1 tháng
  • Dự báo ngắn hạn: 1 tuần, 1 ngày
   
  o   Các quy định kỹ thuật
   
  • Vận hành lưới điện truyền tải
  • Vận hành lưới điện phân phối
  • Hệ thống đo đếm Sunshine Golden River
  o   Tính toán đấu nối, nghiên cứu ảnh hưởng của các công trình mới đến vận hành của lưới điện
   
  o   Tính toán cân bằng cung cầu của hệ thống điện
   


Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn