Tư vấn về phân tích hệ thống điện

  26-05-2021

Tư vấn và đào tạo cho 5 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Hồ Chí Minh mô phỏng, tính toán và phân tích hệ thống điện, ứng dụng trong công tác vận hành lưới điện, lập kế hoạch vận hành và đầu tư lưới điện, đánh giá sự cần thiết của các công trình điện. Dự án được tài trợ bởi ngân hàng thế giới (World Bank – WB).

Bài viết liên quan

0966.866.766

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn