Cơ cấu tổ chức điện lực huyện

  26-05-2021
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các Tổng Công ty Điện lực trong việc đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các điện lực huyện dưới các công ty Điện lực.
 
Trên cơ sở đó Tư vấn phải đưa ra các mô hình các mô hình cơ cấu tổ chức áp dụng cho các điện lực huyện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bao gồm cả hoạt động quản lý vận hành lưới điện, hoạt động bán lẻ điện và các bước chuyển đổi từ mô hình hiện tại sang mô hình mới. Mô hình mới có thể được áp dụng tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), miền Trung (EVNCPC) và miền Nam (EVNSPC). Nhiệm vụ chi tiết bao gồm:
 
  • Nhiệm vụ 1: Đánh giá hiện trạng hoạt động của các điện lực huyện
  • Nhiệm vụ 2: Đề xuất cơ cấu tổ chức mới
  • Nhiệm vụ 3: Lộ trình chuyển đổi
  • Nhiệm vụ 4: Hội thảo và lập báo cáo cuối cùng
Dự án được thực hiện bởi Tiến sỹ Stuart Thorncraft (Intelligent Energy Systems - IES) và Nguyễn Thành Nam (Công ty MW Việt Nam)

Bài viết liên quan

0966.866.766