Nâng cao năng lực tài chính cho EVN

  26-05-2021
Mục tiêu của dự án là tư vấn hỗ trợ EVN trong việc phát triển một chiến lược toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính bao gồm cả EVN và các công ty thành viên như: Các tổng Công ty phát điện, các Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) sau đó xây dựng và phát triển kế hoạch phục hồi tài chính cho EVN.
 
Dự án tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hiệu quả tài chính, tình hình hoạt động và các yếu tố có thể cải thiện về mặt kỹ thuật.
 
Dự án được thực hiên bởi tư vấn AF-MERCADOS Energy Market International S.A. (MERCADOS) và Vietnam MW Co., Ltd.
 

Bài viết liên quan

0966.866.766