Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

  26-05-2021
Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ NTP một dự án hỗ trợ kỹ thuật để giúp NPT hiểu biết thêm các công nghệ mới và kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng của lưới điện truyền tải để có thể truyền tải thêm năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời. Phạm vi công việc của dự án bao gồmPhạm vi công việc của dự án bao gồm:
  • Hỗ trợ NPT hiệu chỉnh lộ trình Smart Grid
  • Xác định và giúp NPT thực hiện các phân tích kỹ thuật và kinh tế của một số dự án ưu tiên (mà thực tế thực hiện sẽ được tài trợ bởi WB)
  • Hiện đại và tự động hóa các Trạm biến áp, đánh giá kỹ thuật và kinh tế
  • Chiến lược mua sắm
  • Chiến lược thực hiện các ứng dụng Smart Grid được ưu tiên
Dự án được thực hiên bởi tư vấn AF-MERCADOS Energy Market International S.A. (MERCADOS) và Vietnam MW Co., Ltd.

Bài viết liên quan

0966.866.766