Tư vấn cho ERAV thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải

  26-05-2021
Mục đích của dự án là tư vấn, với kinh nghiệm quốc tế của mình, hỗ trợ ERAV thực hiện thành công các chương trình điều chỉnh phụ tải điện thí điểm (Pilot Demand Response programs), đây là một phần của dự án DEP. Phạm vi công việc bao gồm:
 
  • Căn cứ vào dự thảo quy định, đề xuất cơ chế khuyến khích cho các khách hàng tham gia, thiết kế các chương trình thử nghiệm, bắt đầu với ít nhất 1 Tổng Công ty Điện lực sau đó có thể thực hiện tiếp sang các Tổng Công ty Điện lực khác. Các thiết kế bao gồm: Các mục tiêu, đối tượng khách hàng tham gia, đường cơ sở, tổ chức thực hiện chương trình DR thí điểm DR, thu thập dữ liệu và lập báo cáo, giám sát việc thực hiện chương trình và đánh giá;
  • Hỗ trợ ERAV trong việc giải quyết các vấn đề để đảm bảo thực hiện có hiệu quả và theo dõi các chương trình DR thí điểm (thời gian thí điểm 12 tháng);
  • Hỗ trợ ERAV trong đánh giá kết quả, sự thành công, các bài học kinh nghiệm và các vấn đề cần giải quyết
Dự án được thực hiên bởi tư vấn Diamond Energy Services Pte Ltd và Vietnam MW Co., Ltd.

Bài viết liên quan

0966.866.766