Xây dựng phần mềm chào giá cho PVPower

  26-05-2021

Thị trường điện Việt Nam bắt đầu vận hành từ năm 2012, tất cả các nhà máy điện phải tham gia thị trường và bán điện trên thị trường. PVPower là một trong những Tổng Công ty phát điện lớn nhất Việt Nam, doanh thu 1 năm đạt hơn 1 tỷ USD. Khi tham gia thị trường điện, PVPower cần phải có một công cụ ứng dụng để lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn và lập bản chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận. VietnamMW đã được lựa chọn để xây dựng phần mềm Max Thermal Power (MTP) ứng dụng cho các nhà máy Tuabin khí của PVPower tham gia trong thị trường điện.

 

Bài viết liên quan

0966.866.766