Thị trường điện Việt Nam và PPA

  26-05-2021
Pöyry Energy Ltd là một công ty được thành lập tại Thái Lan, đây là một công ty tư vấn quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hạ tầng, bao gồm: Thủy điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, năng lượng hạt nhân, truyền tải và phân phối, quản lý năng lượng. VietnamMW đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho Pöyry Energy về thị trường điện Việt Nam và Hợp đồng mua bán điện, phạm vi công việc bao gồm:
 
Thị trường điện
o    Giới thiệu thị trường điện Việt Nam
 
o    Quy định thị trường phát điện cạnh tranh VCGM
 
o    Kế hoạch vận hành năm, tháng, tuần
 
o    Kế hoạch vận hành ngày tới, giờ tới
 
o    Điều độ thực tế
 
o    Thanh toán
 
o    Chiến lược của các nhà máy điện
 
Hợp đồng mua bán điện (PPA)
o    Khung giá phát điện
 
o    Tính toán giá PPA: Mô hình tính toán giá cho thủy điện, nhiệt điện
 
o    Hợp đồng mua bán điện
 

Bài viết liên quan

0966.866.766