Cố vấn về phát triển thị trường điện VWEM

  26-05-2021
VietnamMW đã được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) lựa chọn làm cố vấn cho Cục Điều tiết điện lực (ERAV) về phát triển thị trường điện bán buôn VWEM. VietnamMW và Tư vấn thường trú quốc tế sẽ phối hợp để xem xét các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành điện Việt Nam, theo sát tiến trình thiết kế thị trường bán buôn và đưa ra các nhận xét, đóng góp ý kiến về thiết kế chi tiết VWEM và các dự án liên quan. Các công việc bao gồm:
 
  • Xem xét hiện trạng ngành điện Việt Nam và cải cách ngành điện
  • Xem xét hiện trạng và các quy định liên quan
  • Đề xuất tái cơ cấu, tập chung vào 3 khâu trọng yếu: Phát điện, phân phối/bán lẻ, vận hành hệ thống và vận hành thị trường điện
  • Lập kế hoạch chuyển đổi từ thị trường phát điện cạnh tranh VCGM sang VWEM
  • Kế hoạch đào tạo và nâng cao năng lực cho ERAV và các đơn vị tham gia trong thị trường
  • Hỗ trợ ERAV trong việc giám sát vận hành VCGM
  • Hỗ trợ ERAV các công việc liên quan đến phát triển thị trường điện bán buôn VWEM.

Bài viết liên quan

0966.866.766