Tư vấn điều tiết tối ưu hồ chứa khi tham gia VCGM

  26-05-2021
Hủa Na là nhà máy thủy điện lớn nhất của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) với công suất 180 MW, sản lượng điện bình quan hàng năm đạt 717 GWh. Từ khi vận hành thương mại ngày 20 tháng 9 năm 2013, Hủa Na đã trực tiếp tham gia thị trường điện và đạt những hiệu quả nhất định nhưng Hủa Na mong muốn vận hành nhà máy hiệu quả hơn nữa, thu được hiệu quả cao hơn nữa từ thị trường. Để thực hiện dự án, Công ty VietnamMW đã sử dụng 2 phần mềm Max Hydro Power (MHP) và Market Price Forecasting (MPF), các công việc bao gồm:
 
  • Thu thập số liệu
  • Dự báo lưu lượng nước về hồ
  • Dự báo giá thị trường
  • Lập kế hoạch vận hành tối ưu: Kế hoạch năm, tháng, tuần
o    Vận hành, điều tiết tối ưu hồ chưa
 
o    Lập kế hoạch phát điện
 
o    Tính toán doanh thu, lợi nhuận
 
  • Lập kế hoạch vận hành ngày tiếp theo
o    Kế hoạch phát điện
 
o    Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận
 
o    Lập bản chào giá tối ưu
 
  • Phân tích rủi ro – lợi nhuận
  • Lập các báo cáo

Bài viết liên quan

0966.866.766