Vận hành tối ưu thủy điện

Đối với các nhà máy thủy điện, có rất nhiều các ràng buộc và các điều kiện bất định có thể ảnh hưởng đến việc vận hành tối ưu như lưu lượng nước về hồ, lưu lượng nước xả qua nhánh khác, giới hạn về sản lượng, hợp đồng mua bán điện…

MHP được thiết kế để ứng dụng cho các nhà máy thủy điện hồ đơn hoặc thủy điện bậc thang trong việc lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn, điều tiết tối ưu hồ chứa, vận hành tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu trên thị trường điện.

MHP được phát triển trên lõi tối ưu AIMMS (http://www.aimms.com/), đây là một trong những giải pháp tối ưu tốt nhất thế giới.

 • Các mô phỏng: Biệt thự Nam Cường
  • Hồ chứa (thể tích hồ phụ thuộc vào mực nước thượng lưu)
  • Đặc tính tuabin (lưu lượng nước chạy máy – cột nước – công suất)
  • Tổ máy
  • Mực nước hạ lưu
  • Lưu lượng nước về
  • Lưu lượng chạy máy
  • Lưu lượng chảy qua nhánh khác
  • Lưu lượng nước xả
  • Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng
  • Hợp đồng sai khác
  • Giá công suất
  • Giá thị trường

        

 • Các ràng buộc:
  • Giới hạn về mực nước hồ
  • Giới hạn về mực nước hạ lưu
  • Giới hạn lưu lượng nước chạy máy, lưu lượng nước xả xốp bọc hàng
  • Giới hạn sản lượng

         

 • Hàm mục tiêu:
  • Tối đa hóa sản lượng
  • Tối đa hóa doanh thu
  • Tối đa hóa lợi nhuận

         

 • Kết quả:
  • Biểu đồ điều tiết tối ưu hồ chứa
  • Kế hoạch vận hành tối ưu
  • Bản chào giá tối ưu

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào