Tổng Giám đốc: Nguyễn Thành Nam

+ Tổng Giám đốc: Nguyễn Thành Nam

Email: nam@vmw.vn

 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Đơn vị công tác:

Công ty TNHH MW Việt Nam

Từ 2011

Đến nay

Vị trí:

Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động của Công ty:

 • Phát triển các phần mềm dự báo, phần mềm tối ưu, phần mềm đánh giá và quản trị rủi ro ứng dụng trong các lĩnh vực điện, thị trường điện, giao thông vận tải, kinh tế…
 • Tư vấn trong các lĩnh vực: Thị trường điện, vận hành tối ưu các nhà máy điện, chào giá trong thị trường điện, nghiên cứu và tính toán phân tích hệ thống điện, tính toán giá và hợp đồng mua bán điện

 

Các công việc chính:

 

 • Định hướng phát triển Công ty
 • Định hướng phát triển các sản phẩm của Công ty
 • Phụ trách các vấn đề về kinh doanh, kỹ thuật của công ty
 • Hợp tác với các đối tác

Đơn vị công tác:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý nguồn điện Việt Nam

Từ 2009

Đến 2011

Vị trí:

Giám đốc kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động của Công ty:

Tư vấn trong các lĩnh vực: Nghiên cứu hệ thống điện, thị trường điện, hệ thống SCADA/EMS, hệ thống đo đếm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hợp đồng mua bán điện.

 

Các công việc chính:

 

 • Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của Công ty
 • Phụ trách phòng tư vấn và phòng kỹ thuật bao gồm các nhóm: Tính toán phân tích hệ thống điện, thị trường điện, cơ sở dữ liệu, lưới điện thông minh, nghiên cứu.

Đơn vị công tác:

Công ty Mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EPTC-EVN)

Từ 2008

Đến 2009

Vị trí:

Trưởng phòng Kế hoạch

Lĩnh vực hoạt động của Công ty:

 • EPTC là công ty mua buôn duy nhất trên thị trường điện (Single Buyer – SB), EPTC mua điện của các nhà máy điện và bán lại cho các Tổng Công ty Điện lực phân phối, đàm phán và ký kết các hợp đồng mua bán điện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và trả phí truyền tải cho Tổng Công ty truyền tải Điện Quốc gia.

 

Các công việc chính:

 

 • Lập kế hoạch mua bán điện: Kế hoạch năm, tháng, tuần
 • Tính toán giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện
 • Thị trường điện: Tham gia xây dựng thị trường điện tại Việt Nam (Thiết kế thị trường điện, quy định thị trường…)

Đơn vị công tác:

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (NLDC-EVN)

Từ 2000

Đến 2008

Vị trí:

Kỹ sư tính toán hệ thống điện

Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm:

 • Lập kế hoạch vận hành và chỉ huy điều độ hệ thống điện Việt Nam bao gồm: Các nhà máy điện, lưới điện 500 kV, 220 kV

 

Các công việc chính:

 

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập và vận hành hệ thống SCADA/EMS
 • Nghiên cứu tính toán phân tích hệ thống điện: Tính toán trào lưu công suất, ngắn mạch, ổn định động, ổn định tĩnh
 • Tính toán cân bằng công suất, cân bằng năng lượng
 • Vận hành và điều khiển hệ thống điện Việt Nam
 • Lập kế hoạch vận hành hệ thống điện Việt Nam: Kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày, giờ
 • Tham gia xây dựng thị trường điện Việt Nam (Thiết kế thị trường, quy định thị trường..), vận hành thị trường điện


 

 

 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào