Giới thiệu chung

Công ty TNHH MW Việt Nam (VMW) hoạt động trong lĩnh vực điện lực và chuyển giao công nghệ, xây dựng và phát triển các phần mềm tối ưu, phần mềm dự báo ứng dụng trong việc lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và chào giá trên thị trường điện.

VMW là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp với sự hiểu biết chuyên sâu và rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực liên quan đến ngành công nghiệp điện, VMW có kinh nghiệm và đã hợp tác với nhiều tư vấn quốc tế. VMW cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các cơ quan của chính phủ, các công ty tư nhân và các công ty tư vấn quốc tế trong lĩnh vực điện năng. VMW đã tham gia trong các dự án hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng thế giới (World Bank), ngân hàng phát triển châu Á (Asian Development Bank), Cục Điều tiết Điện lực (ERAV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT), các Tổng Công ty Điện lực (PCs), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), các Tổng Công ty phát điện, các nhà đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư IPP.   

VMW cung cấp các dịch vụ tư vấn, bao gồm:

 • Hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS, hệ thống đo đếm: Thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, các chức năng của hệ thống, hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa (AMR), hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI);
 • Lưới điện thông minh: Thu thập và quản lý số liệu, hệ thống tự động hóa và điều khiển, tính toán nghiên cứu hệ thống điện thời gian thực để vận hành tối ưu hóa hệ thống; 
 • Quản lý nhu cầu phụ tải (DSM) và điều chỉnh phụ tải (DR): Nghiên cứu và hỗ trợ các cơ quan trong việc đưa ra các quy định liên quan đến DSM và DR, nghiên cứu ảnh hưởng của DSM và DR đến giá điện, thực hiện các chương trình DSM và DR;
 • Thị trường điện: Thiết kế và xấy dựng quy định thị trường, lập kế hoạch và chào giá tối ưu trong thị trường điện;
 • Tính toán cân bằng năng lượng: Dự báo phụ tải bao gồm: sản lượng, biểu đồ phụ tải; ứng dụng các phần mềm tối ưu chuyên dụng để mô phỏng hệ thống, tính toán sản lượng, giá phát điện, giá biên và trả lời câu hỏi “hệ thống có thiếu điện không?”
 • Lập kế hoạch và vận hành tối ưu các nhà máy điện: Hỗ trợ các nhà máy điện lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, lập kế hoạch sửa chữa, kế hoạch nhiên liệu (cho các nhà máy nhiệt điện), kế hoạch sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…
 • Cung cấp giải pháp và hỗ trợ các nhà máy điện trong chiến lược chào giá đối với thị trường điện Việt Nam: Cung cấp phần mềm, hỗ trợ các nhà máy tối ưu hóa bản chào và chiến lược chào giá nhằm tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận;
 • Giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện:  Lập mô hình tính toán giá điện và hỗ trợ đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA);
 • Tính toán nghiên cứu hệ thống điện: Mô phỏng và tính toán trào lưu công suất, tính toán ngắn mạch, tính toán ổn định hệ thống;
 • Tính toán đấu nối: Mô phỏng, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của các công trình điện khi đấu nối vào hệ thống điện;
 • Hạ tầng công nghệ thông tin: Tư vấn về hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ các nhà máy vận hành và hoạt động trong thị trường điện, cung cấp các phần mềm tối ứu, dự báo sử dụng Trí tuệ nhân tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

VMW hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp điện tại Việt Nam, hiểu biết về vận hành hệ thống và vận hành thị trường điện trong các lĩnh vực: Phát điện, vận hành nhà máy điện, hệ thống truyền tải, hệ thống phân phối, quản lý nhu cầu phụ tải, khách hàng. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ tới khách hàng với chất lượng tốt nhất. 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào