Vận hành tối ưu nhiệt điện

Vận hành tối ưu nhiệt điện

MTP được thiết kế cho các nhà máy tuabin khí (hoặc nhiệt điện than) ứng dụng trong việc lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn và vận hành tối ưu nhà máy để tối đa hóa lợi nhuận của nhà máy trên thị trường điện. Sập Gỗ lim

MTP được phát triển trên phần mềm tối ưu AIMMS (http://www.aimms.com/), đây là một trong những phần mềm tối ưu tốt nhất trên thế giới.

 • Các mô phỏng:
  • Kế hoạch sửa chữa
  • Chi phí nhiên liệu và giới hạn nhiên liệu
  • Chi phí vận hành và bảo dưỡng (chi phí cố định và biến đổi)
  • Giá công suất
  • Giá trần, giá sàn
  • Giá thị trường
  • Hợp đồng sai khac
  • Phân tích độ nhạy
  • Phân tích rủi ro – lợi nhuận
  • Bản chào giá tối ưu

       

 

       

 • Kết quả tính toán:
  • Kế hoạch vận hành tối ưu
  • Bản chào giá tối ưu