Dự báo giá thị trường

Dự báo giá thị trường

Giá thị trường rất quan trọng đối với các công ty phát điện trong việc lập kế hoạch vận hành nhà máy và tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi – MPF được ứng dụng cho các dự báo ngắn hạn dựa trên mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Natural Network - ANN) mô phỏng được rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng lên giá thị trường. MPF được thiết kế riêng cho thị trường điện Việt Nam. Chung cư Hinode City

             Dữ liệu đầu vào:

 • Loại ngày
 • Giờ
 • Giá từng miền
 • Phụ tải từng miền
 • Phụ tải hệ thống
 • Sản lượng ngoài thị trường
 • ...

 

             Quá trình xử lý:

 • Phân tích dữ liệu
 • Tự động tìm cấu hình mạng phù hợp nhất 
 • Huấn luyện mạng 
 • Kiểm tra mạng 

 

             Kết quả:

 • Giá thị trường dự báo trong từng giờ