Lưới điện thông minh

Tư vấn cho ERAV thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải

Tư vấn cho ERAV thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải

Mục đích của dự án là tư vấn, với kinh nghiệm quốc tế của mình, hỗ trợ ERAV thực hiện thành công các chương trình điều chỉnh phụ tải điện thí điểm (Pilot Demand Response programs), đây là một phần của dự án DEP. Phạm vi công việc bao gồm:
Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ NTP một dự án hỗ trợ kỹ thuật để giúp NPT hiểu biết thêm các công nghệ mới và kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng của lưới điện truyền tải để có thể truyền tải thêm năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời. Phạm vi công việc của dự án bao gồm:
Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

Mục đích của dự án là để thiết kế một cấu trúc tích hợp tiêu chuẩn, xây dựng đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chức năng của hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Các nhiệm vụ bao gồm:
Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống SCADA

Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống SCADA

Tư vấn và xây dựng hệ thống SCADA mới tại văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 3A, hệ thống này có thể kết nối với hệ thống DCS, điều khiển từ xa và giám sát vận hành thời gian thực nhà máy cách xa 90 km. Các công việc bao gồm