Hệ thống điện

Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

Mục tiêu tổng thể của dự án là Tư vấn phải ứng dụng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ ERAV trong việc cải thiện, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối và các quy trình kỹ thuật liên quan:
Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

Cục điều tiết điện lực Sri Lanka (Public Utilities Commission of Sri Lanka - PUCSL) thuê tư vấn xem xét, đánh giá hiện trạng vận hành hệ thống điện Sri Lanka, xem xét cách thức lập kế hoạch vận hành và vận hành thực tế,
Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải (2013) Dự án liên quan đến việc đánh giá một số dự án phát điện ở North Queensland (Australia) sẽ ảnh hưởng đến chi phí truyền tải (Cost Reflective Network Pricing - CRNP) ở Queensland và đánh giá về các yếu tố tổn thất biên cho từng dự án.
Tư vấn về phân tích hệ thống điện

Tư vấn về phân tích hệ thống điện

Tư vấn và đào tạo cho các PCs về mô phỏng và phân tích hệ thống điện (2011-2012): Tư vấn và đào tạo cho 5 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Hồ Chí Minh mô phỏng, tính toán và phân tích hệ thống điện