Thị trường điện

Thị trường điện Việt Nam và PPA

Thị trường điện Việt Nam và PPA

Pöyry Energy Ltd là một công ty được thành lập tại Thái Lan, đây là một công ty tư vấn quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hạ tầng, bao gồm: Thủy điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, năng lượng hạt nhân, truyền tải và phân phối, quản lý năng lượng.
Tư vấn điều tiết tối ưu hồ chứa khi tham gia VCGM

Tư vấn điều tiết tối ưu hồ chứa khi tham gia VCGM

Hủa Na là nhà máy thủy điện lớn nhất của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) với công suất 180 MW, sản lượng điện bình quan hàng năm đạt 717 GWh. Từ khi vận hành thương mại ngày 20 tháng 9 năm 2013, Hủa Na đã trực tiếp tham gia thị trường điện và đạt những hiệu quả nhất định nhưng Hủa Na mong muốn vận hành nhà máy hiệu quả hơn nữa, thu được hiệu quả cao hơn nữa từ thị trường.
Tư vấn dự báo giá thị trường điện

Tư vấn dự báo giá thị trường điện

Hủa Na đã thuê VietnamMW dự báo giá thị trường điện làm cơ sở để tính toán, cập nhật và hiệu chỉnh kế hoạch năm, tháng, tuần. Để thực hiện công việc, VietnamMW sử dụng phần mềm Market Price Forecasting – MPF do Công ty tự phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo
Cố vấn về phát triển thị trường điện VWEM

Cố vấn về phát triển thị trường điện VWEM

VietnamMW đã được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) lựa chọn làm cố vấn cho Cục Điều tiết điện lực (ERAV) về phát triển thị trường điện bán buôn VWEM. VietnamMW và Tư vấn thường trú quốc tế sẽ phối hợp để xem xét các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành điện Việt Nam, theo sát tiến trình thiết kế thị trường bán buôn và đưa ra các nhận xét, đóng góp ý kiến về thiết kế chi tiết VWEM và các dự án liên quan
Tư vấn cho các nhà máy thủy điện của PVN

Tư vấn cho các nhà máy thủy điện của PVN

Mục tiêu của dự án là cung cấp một giải pháp tối ưu cho các nhà máy thủy điện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ứng dụng trong vận hành và chào giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh VCGM.
Xây dựng phần mềm chào giá cho PVPower

Xây dựng phần mềm chào giá cho PVPower

Thị trường điện Việt Nam bắt đầu vận hành từ năm 2012, tất cả các nhà máy điện phải tham gia thị trường và bán điện trên thị trường. PVPower là một trong những Tổng Công ty phát điện lớn nhất Việt Nam, doanh thu 1 năm đạt hơn 1 tỷ USD.