Tư vấn khác

Tư vấn khác

VietnamMW tư vấn về thị trường Việt Nam:

o   Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI)

o   Thiết bị nhị thứ: Rơ le, thiết bị truyền thông tin bảo vệ xa, ắc quy, hệ thống phụ trợ

o   Hệ thống thông tin: SDH, PCM, Ethernet switch Chung cư Booyoung Vina