Hệ thống điện

Hệ thống điện

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:

o   Lập kế hoạch và vận hành tối ưu hệ thống

o   Phân tích hệ thống điện

-  Tính toán trào lưu công suất

-  Tính toán ngắn mạch

-  Tính toán ổn định tĩnh và ổn định động

o   Dự báo phụ tải:

-  Dự báo dài hạn: 30 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm

-  Dự báo trung hạn: 6 tháng, 1 tháng

-  Dự báo ngắn hạn: 1 tuần, 1 ngày

o   Các quy định kỹ thuật

-  Vận hành lưới điện truyền tải

-  Vận hành lưới điện phân phối

-  Hệ thống đo đếm Sunshine Golden River

o   Tính toán đấu nối, nghiên cứu ảnh hưởng của các công trình mới đến vận hành của lưới điện

o   Tính toán cân bằng cung cầu của hệ thống điện