Dự án

Thị trường máy biến áp và máy cắt/dao cách ly tại Việt Nam

Thị trường máy biến áp và máy cắt/dao cách ly tại Việt Nam

A.T. Kearney là một công ty tư vấn quản lý hàng đầu thế giới với các văn phòng ở hơn 40 quốc gia. A.T. Kearney Nhật Bản tư vấn cho khách hàng tiếp cận về thị trường biến áp và máy cắt/dao cách điện tại Việt Nam. VietnamMW cung cấp các dịch vụ tư vấn cho A.T. Kearney, bao gồm:
Nâng cao năng lực tài chính cho EVN

Nâng cao năng lực tài chính cho EVN

Mục tiêu của dự án là tư vấn hỗ trợ EVN trong việc phát triển một chiến lược toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính bao gồm cả EVN và các công ty thành viên như: Các tổng Công ty phát điện, các Tổng Công ty Điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) sau đó xây dựng và phát triển kế hoạch phục hồi tài chính cho EVN.
Tư vấn cho ERAV thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải

Tư vấn cho ERAV thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải

Mục đích của dự án là tư vấn, với kinh nghiệm quốc tế của mình, hỗ trợ ERAV thực hiện thành công các chương trình điều chỉnh phụ tải điện thí điểm (Pilot Demand Response programs), đây là một phần của dự án DEP. Phạm vi công việc bao gồm:
Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

Tư vấn thực hiện dự án lưới điện thông minh

Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ NTP một dự án hỗ trợ kỹ thuật để giúp NPT hiểu biết thêm các công nghệ mới và kinh nghiệm quốc tế về phát triển lưới điện thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng của lưới điện truyền tải để có thể truyền tải thêm năng lượng tái tạo như gió và năng lượng mặt trời. Phạm vi công việc của dự án bao gồm:
Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

Mục đích của dự án là để thiết kế một cấu trúc tích hợp tiêu chuẩn, xây dựng đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chức năng của hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Các nhiệm vụ bao gồm:
Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống SCADA

Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống SCADA

Tư vấn và xây dựng hệ thống SCADA mới tại văn phòng Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 3A, hệ thống này có thể kết nối với hệ thống DCS, điều khiển từ xa và giám sát vận hành thời gian thực nhà máy cách xa 90 km. Các công việc bao gồm
Thị trường điện Việt Nam và PPA

Thị trường điện Việt Nam và PPA

Pöyry Energy Ltd là một công ty được thành lập tại Thái Lan, đây là một công ty tư vấn quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hạ tầng, bao gồm: Thủy điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện, năng lượng hạt nhân, truyền tải và phân phối, quản lý năng lượng.
Tư vấn điều tiết tối ưu hồ chứa khi tham gia VCGM

Tư vấn điều tiết tối ưu hồ chứa khi tham gia VCGM

Hủa Na là nhà máy thủy điện lớn nhất của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) với công suất 180 MW, sản lượng điện bình quan hàng năm đạt 717 GWh. Từ khi vận hành thương mại ngày 20 tháng 9 năm 2013, Hủa Na đã trực tiếp tham gia thị trường điện và đạt những hiệu quả nhất định nhưng Hủa Na mong muốn vận hành nhà máy hiệu quả hơn nữa, thu được hiệu quả cao hơn nữa từ thị trường.
Tư vấn dự báo giá thị trường điện

Tư vấn dự báo giá thị trường điện

Hủa Na đã thuê VietnamMW dự báo giá thị trường điện làm cơ sở để tính toán, cập nhật và hiệu chỉnh kế hoạch năm, tháng, tuần. Để thực hiện công việc, VietnamMW sử dụng phần mềm Market Price Forecasting – MPF do Công ty tự phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo
Cố vấn về phát triển thị trường điện VWEM

Cố vấn về phát triển thị trường điện VWEM

VietnamMW đã được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) lựa chọn làm cố vấn cho Cục Điều tiết điện lực (ERAV) về phát triển thị trường điện bán buôn VWEM. VietnamMW và Tư vấn thường trú quốc tế sẽ phối hợp để xem xét các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu ngành điện Việt Nam, theo sát tiến trình thiết kế thị trường bán buôn và đưa ra các nhận xét, đóng góp ý kiến về thiết kế chi tiết VWEM và các dự án liên quan
Tư vấn cho các nhà máy thủy điện của PVN

Tư vấn cho các nhà máy thủy điện của PVN

Mục tiêu của dự án là cung cấp một giải pháp tối ưu cho các nhà máy thủy điện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ứng dụng trong vận hành và chào giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh VCGM.
Xây dựng phần mềm chào giá cho PVPower

Xây dựng phần mềm chào giá cho PVPower

Thị trường điện Việt Nam bắt đầu vận hành từ năm 2012, tất cả các nhà máy điện phải tham gia thị trường và bán điện trên thị trường. PVPower là một trong những Tổng Công ty phát điện lớn nhất Việt Nam, doanh thu 1 năm đạt hơn 1 tỷ USD.
Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

Nâng cấp, sửa đổi các quy định kỹ thuật

Mục tiêu tổng thể của dự án là Tư vấn phải ứng dụng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ ERAV trong việc cải thiện, hoàn thành và triển khai thực hiện Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối và các quy trình kỹ thuật liên quan:
Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

Tư vấn về vận hành tối ưu hệ thống điện Sri Lanka

Cục điều tiết điện lực Sri Lanka (Public Utilities Commission of Sri Lanka - PUCSL) thuê tư vấn xem xét, đánh giá hiện trạng vận hành hệ thống điện Sri Lanka, xem xét cách thức lập kế hoạch vận hành và vận hành thực tế,
Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải (2013) Dự án liên quan đến việc đánh giá một số dự án phát điện ở North Queensland (Australia) sẽ ảnh hưởng đến chi phí truyền tải (Cost Reflective Network Pricing - CRNP) ở Queensland và đánh giá về các yếu tố tổn thất biên cho từng dự án.
Tư vấn về phân tích hệ thống điện

Tư vấn về phân tích hệ thống điện

Tư vấn và đào tạo cho các PCs về mô phỏng và phân tích hệ thống điện (2011-2012): Tư vấn và đào tạo cho 5 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Hồ Chí Minh mô phỏng, tính toán và phân tích hệ thống điện
Cơ cấu tổ chức điện lực huyện

Cơ cấu tổ chức điện lực huyện

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các Tổng Công ty Điện lực trong việc đánh giá chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các điện lực huyện dưới các công ty Điện lực.