Tin tức

Phương pháp chào giá tối ưu của các nhà máy thủy điện trong thị trường điện

Phương pháp chào giá tối ưu của các nhà máy thủy điện trong thị trường điện

Đối với các nhà máy thủy điện, vấn đề vận hành tối ưu hồ chứa với các yếu tố bất định về thủy văn và các ràng buộc về an ninh hệ thống do đơn vị vận hành hệ thống - vận hành thị trường (System and Market Operator – SMO) đưa ra nhằm đạt được hiệu quả phát điện tối đa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Chiến lược chào giá trong thị trường điện

Chiến lược chào giá trong thị trường điện

Mục tiêu: Chủ động tối đa trong kế hoạch phát điện Tận dụng được các cơ hội phát điện Tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận 1. Dự báo giá của thị trường Để có được chiến lược chào giá thích hợp thì việc đầu tiên và rất quan trọng là
Chào giá trong thị trường điện

Chào giá trong thị trường điện

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh tạo một bước đột phá trong cách điều hành hệ thống điện nói chung và điều hành các nhà máy điện nói riêng tại Việt Nam. Khi không vận hành thị trường điện, kế hoạch vận hành của các nhà máy
Thị trường điện Việt Nam

Thị trường điện Việt Nam

Kết quả của cải cách cơ cấu và xây dựng thị trường điện ở nhiều nước cho thấy đây là một tiến bộ của khoa học quản lý trong ngành kinh tế năng lượng. Thị trường điện tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh
Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam

Mô hình độc quyền: Một đơn vị quản lý và điều hành tất cả các khâu: Phát điện, truyền tải, phân phối và bán điện đến khách hàng. Mô hình thị trường điện một người mua: Các đơn vị phát điện cạnh tranh để bán điện cho người mua duy nhất (SB – Single Buyer), các công ty phân phối mua điện của SB và bán lại cho khách hàng.