Dịch vụ tư vấn

Tư vấn khác

Tư vấn khác

VietnamMW tư vấn về thị trường Việt Nam: o Thiết bị nhất thứ: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) o Thiết bị nhị thứ: Rơ le, thiết bị truyền thông tin bảo vệ xa, ắc quy, hệ thống phụ trợ o Hệ thống thông tin: SDH, PCM, Ethernet switch
Đối với các nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Hệ thống điện Việt Nam: Giúp các nhà đầu tư hiểu về hệ thống điện Việt Nam, vận hành và các đặc điểm riêng của hệ thống điện Việt Nam, cân bằng cung – cầu… từ đó các nhà đầu tư có thể hiểu rõ ràng về các cơ hội cũng như thách thức khi họ quyết định đầu tư.
Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

VietnamMW cung cấp một cái nhìn tổng thể/chuyên sâu về các quy định trong hoạt động điện lực tại Việt Nam như: o Luật điện lực o Quy định thị trường điện o Hợp đồng BOT o Hợp đồng mua bán điện (PPA)
Hệ thống điện

Hệ thống điện

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Lập kế hoạch và vận hành tối ưu hệ thống o Phân tích hệ thống điện  Tính toán trào lưu công suất  Tính toán ngắn mạch  Tính toán ổn định tĩnh và ổn định động
Lưới điện thông minh và tự động hóa

Lưới điện thông minh và tự động hóa

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực: o Lưới điện thông minh: - Lộ trình phát triển - Các thành phần của lưới điện thông minh o Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
Thị trường điện

Thị trường điện

Đối với các nhà máy điện: VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực như dự báo giá thị trường, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và lập bản chào giá tối ưu nhằm tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận.